colour style colour style colour style colour style

Odbiór odpadów niesegregowanych w lipcu 2013 roku

Od 1 lipca 2013 roku śmieci z mocy ustawy są własnością gminy, a my mieszkańcy ponosimy opłaty w formie podatku opłacanego do 15-ego każdego miesiąca na konto Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami. W wyniku przetargu została wyłoniona firma, która będzie sie zajmowała odbiorem odpadów - jest to firma KOMA Sp. z o.o. Nasze Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o. jest podwykonawcą firmy KOMA i właściwie tak jak dotychczas to ta firma będzie bezpośrednio odbierać od nas śmieci. W lipcu 2013 roku odpady będą odbierane jako nieposegregowane w następujących terminach

Lp Miesiąc Data wywozu Dzień tygodnia
1 Lipiec 8 Poniedziałek
2 Lipiec 22 Poniedziałek

Powyższe zestawienie dotyczy także miejscowości Paprotki i Przykop.

 Od 1 sierpnia 2013 roku ma już działać selektywna zbiórka odpadów. Do tego czasu mamy otrzymać stosowne pojemniki (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) i odpady będą odbierane co 2 tygodnie w okresie letnim i raz w miesiącu w okresie zimowym.

Z czasem każdy z nas otrzyma indywidualny nr konta do tego czasu należy opłąty wnosić na konto wg danych z poniższej ulotki kolportowanej od kilku tygodni.

 lipiec ulotka MZMGO

Niestety póki co nie ma miejsca, w którym opłaty można wnosić bez dodatkowych opłat.