colour style colour style colour style colour style

Obchody Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych 2013

W dniu 12 maja 2013 r. w Kole terenowego PZERiI w Marcinowej Woli odbyły się obchody Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. Przybyli goście: Przedstawiciele Rejonowego Zarządu Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Giżycku, Zarząd Klubu "Mazury" z Giżycka, Grupa Teatralna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Delegacja Wydmińskiego Koła ERiI, Proboszcz Parafii w Miłkach W. Śliwczyński, Zespół "Kalina", Delegacja Stowarzyszenia "Sąsiedzi" w Marcinowej Woli, Mieszkańcy i Pan Radny Marcinowej Woli oraz członkowie ZERiI w Marcinowej Woli.

Program spotkania przedstawiał się nastepująco: przybyłych gości przywitała Przewodnicząca Koła w Marcinowej Woli Eugenia Wronowska. Następnie okolicznościową mowę wygłosił z-ca Przewodniczącego RZERiI w Giżycku Zygmunt Raczkowski. Następnie przedstawiono część artystyczną gdzie można było zobaczyć i posłuchać: Zespół "Marcinianki", Grupa Teatralna pod przewodnictwem Jerzego Piekarskiego, Zespół "Kalina" z Miłek. A na koniec wspólna biesiada, śpiewy i tańce do ostatniego gościa. W czasie zabawy tanecznej przygrywał Henio Fiedorowicz.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i przemile spędzony czas.