colour style colour style colour style colour style

Gospodarka odpadami komunalnymi na nowo

Od 1 lipca 2013 roku będą obowiązywały nowe zasady gospodarki odpadami. Poniżej przedstawiam ogólną ulotkę informacyjną.

Ulotka informacyjna strona 1

ulotka 2 strona

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami, który przejął od Gmin należących do związku obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na stronie MZMGO zamieszczono formularz deklaracji do wypełnienia oraz przykłady/wzory wypełniania deklaracji.