colour style colour style colour style colour style

Spotkanie informacyjne - Pętla Mazurska

W sobotę 9 marca 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Marcinowej Woli odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektowanej drogi wodnej, która miałaby przebiegać przez jezioro Buwełno. V-ce prezes Fundacji Pętla Mazurska Agnieszka Kombel i właściciel Szkoły Żeglarstwa Natangia Artur Tomkiewicz przedstawili ogólnie cały projekt pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" oraz omówili dość szczegółowo I etap tego projektu tj. pomysły na wykonanie połączenia jezior Tyrkło i Buwełno. Aktualnie pod uwagę są brane dwa warianty:

  • kanał otwarty, który przebiegałby na skraju bagien Nietlickich, później przez miejscowość Drozdowo do jeziora Tyrkło - długości kilkunastu kilometrów
  • kanał przechodzący w tunel łączący bezpośrednio jeziora Buwełno i Tyrkło - łączna długość połączenia około 1600-1800 metrów

Budowa tunelu wynika ze znacznego przewyższenia terenu pomiędzy łączonymi jeziorami (teren wznosi sięga nawet 40m ponad poziom jezior). Droższym rozwiązaniem jest wykonanie tunelu, ale takie rozwiązanie wydaje się być dużo bardziej atrakcyjne.

Prezes Fundacji Pętla Mazurska zaprosiła również na kolejny etap spotkań z mieszkańcami - będą to kilkugodzinne warsztaty, które wstępnie zaplanowane są na 6 kwietnia. W warsztatach wziąć może każdy i już teraz gorąco zachęcam do udziału.

* Fragment mapy pochodzi z portalu Geoportal.