colour style colour style colour style colour style

Z białej plamy w internetowe eldorado?

Wiele miesięcy (a może nawet lat) temu zapowiadano rozbudowę sieci teletechnicznych w naszej miejscowości. Wiele wskazuje na to, że zmierzamy do szczęśliwego finału i być może już w kwietniu 2012 (informacje nieoficjalne) mieszkańcy będą podłączani do nowo wybudowanej sieci telekomunikacyjnej.

Inwestorem całego przedsięwzięcia jest Telekomunikacja Polska SA. Inwestycja została zrealizowana w ramach porozumienia pomiędzy TP SA a Prezesem UKE z 22 października 2009 r. Porozumienie UKE - TP nałożyło na Telekomunikację Polską obowiązek realizacji inwestycji w obszarach tzw. "białych plam", w tym w Gminie Miłki (a także 67 innych gmin na obszarze Polski). Projekt techniczny i wykonanie robót budowlanych jest finansowane przez TP SA.

W Marcinowej Woli do prac przystąpiono w październiku 2011 roku od postawienia szafy telekomunikacyjnej. W listopadzie przystąpiono do prac ziemnych, układania kabli i przyłączy domowych. Dzięki sprzyjającej aurze większość prac została wykonana jeszcze przed nadejściem zimowych mrozów. Aktualnie nowa sieć jest w fazie rozruchu i są już planowane przełączenia abonentów. Nowa infrastruktura pozwoli na korzystanie w pełni z internetu szerokopasmowego, telefonu i telewizji, czego wszystkim życzymy.

W międzyczasie w Marcinowej Woli powstała możliwość korzystania z usług dostępu do internetu poprzez sieć radiową. Wg zapowiedzi infrastruktura internetu radiowego ma być również rozbudowana i prawdopodobnie w połowie 2012 roku również za pomocą tej sieci będzie można mieć dostęp do szybkiego internetu odpowiadającego współczesnym standardom.

Chyba wszyscy mamy nadzieję, że opisane wyżej plany i zapowiedzi zostaną zrealizowane i Marcinowej Woli zapanuje internetowe eldorado.

 

Aktualizacja z dnia 8 maja 2012 roku.

Pomimo wielokrotnych zapewnień i nawet osobistych wizyt sprzedawców z Telekomunikacji Polskiej okazuje się, że na chwilę łącza internetowe przez stałe łącza kablowe nie są nam jeszcze dane. Być może podłączenia będą realizowane w lipcu 2012 roku.