colour style colour style colour style colour style

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych na 2012 rok

Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych Sp. z o.o. ustaliło harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych na 2012 rok. Terminy odbioru śmieci w miejscowości Marcinowa Wola przedstawia się następująco:

Lp Miesiąc Data wywozu Dzień tygodnia
1 Styczeń 16 Poniedziałek
2 Luty 20 Poniedziałek
3 Marzec 19 Poniedziałek
4 Kwiecień 16 Poniedziałek
5 Maj 21 Poniedziałek
6 Czerwiec 18 Poniedziałek
7 Lipiec 16 Poniedziałek
8 Sierpień 20 Poniedziałek
9 Wrzesień 17 Poniedziałek
10 Październik 15 Poniedziałek
11 Listopad 19 Poniedziałek
12 Grudzień 17 Poniedziałek

Powyższe zestawienie dotyczy także miejscowości Paprotki i Przykop.

 

Odpady wtórne posegregowane tj. plastiki (butelki PET), papier, szkło bezbarwne i szkło kolorowe można nieodpłatnie składać do kontenerów ustawiony przy remizie OSP Marcinowa Wola.