colour style colour style colour style colour style

Wodociąg i Kanalizacja jeszcze w 2012 roku

Wg informacji przekazanych przez Wójta Gminy Miłki, Pana Stanisława Wąsiakowskiego, na ostatniej sesji Rady Gminy Miłki (z dnia 14.10.2011 r.) wynika jednoznacznie, że w 2012 roku dojdzie do realizacji budowy wodociągu i kanalizacji na terenie wsi Marcinowa Wola. Budowa infrastruktury wod-kan ma się rozpocząć wiosną 2012 roku i zakończyć wraz z końcem roku. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko w ramach projektu "Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko". Zadanie obejmujące naszą wieś to "kanalizacja sanitarna + kolektory przerzutowe: MARCINOWA WOLA - PRZYKOP oraz sieć wodociągowa". Na terenie gminy spółka Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko będzie również realizować zadania:

  • kolektor przerzutowy RUDA - KĄP
  • kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kleszczewo
  • sieć wodociągowa WYSZOWATE KOLONIA I OGRÓDKI
  • kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa KLESZCZEWO-OSADA

Koszty realizacji całego przedsięwzięcia infrastruktury wod-kan na terenie Gminy Miłki przekroczą 6 mln złotych. Projekt będzie współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu: PO Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), priorytet I Gospodarka wodno- ściekowa, działanie 1.1, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 Aktualizacja 30 marzec 2012 roku

Niestety okazuje się, że informacje podane na październikowej sesji zawierały pomyłkę. Wodociąg i kanalizacja będą realizowane, ale termin zakończenia prac i uruchomienia sieci to dopiero koniec 2013 roku. Lepiej późno niż później.