colour style colour style colour style colour style

Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!

Stowarzyszenie Zwykłe „Sąsiedzi” z Marcinowej Woli złożyło wniosek do VII edycji Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”.

Do konkursu zgłoszono 212 projektów obejmujących dożywianie i edukację żywieniową dzieci. Wnioskodawcy po raz pierwszy mogli ubiegać się o dofinansowanie w kwocie do 7000zł. Głównym celem programu jest przekazanie organizacjom wsparcia w walce z niedożywieniem dzieci a przede wszystkim przekazanie społeczności lokalnej zasad prawidłowego odżywiania oraz zachęcenie do aktywnego trybu życia. O przyznaniu grantu decydowała kapituła składającą się z 13 ekspertów w dziedzinie prawidłowego odżywiania, społecznej odpowiedzialności biznesu, działania organizacji pozarządowych, psychologii oraz mediów.

Podziel się posiłkiem23 marca wyłonieni zostali laureaci. Granty otrzymały 32 organizacje z całego kraju w tym  Stowarzyszenie Zwykłe „Sąsiedzi” z Marcinowej Woli -  7000zł.

Z pozyskanych funduszy zostanie zakupiony sprzęt kuchenny oraz produkty spożywcze do zajęć kulinarnych i wydawania posiłków.

Projekt  „Żyj na sportowo, odżywiaj się zdrowo” będzie realizowany od 15.04.2011r. do 15.10.2011r. w świetlicy wiejskiej w Marcinowej Woli.

Dzieci i młodzież wezmą udział  w zajęciach  kulinarnych, sportowych, artystycznych,  edukacji prozdrowotnej i ekologicznej oraz w imprezach okazjonalnych.

Podczas zajęć wydawane będą posiłki przyrządzane przez rodziców oraz dzieci i młodzież. W trakcie realizacji Projektu uświadamiamy dzieciom, że same mogą dbać o to, co jedzą.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć i posiłków wszystkie dzieci z Marcinowej Woli i Przykopu.

Pragniemy też zaprosić do współpracy w realizację Projektu samorząd na szczeblu gminnym i powiatowym, naszego Sołtysa i Radnego, Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinowej Woli, przedsiębiorców oraz wolontariuszy – rodziców, dziadków, opiekunów, młodzież i wszystkich chętnych.

Państwa zaangażowanie daje większą szansę, aby projekt jak najlepiej służył dzieciom oraz na kontynuację naszych działań w przyszłości.

 

Stowarzyszenie   „SĄSIEDZI”