colour style colour style colour style colour style

Terminarz odbioru śmieci w II-IV kwartale 2014

Poniżej przedstawiam harmonogram odbioru śmieci od kwietnia do grudnia 2014 roku.

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z harmonogramem odbiory odpadów nie odbywają się już (jako to miało miejsce wcześniej) w poniedziałki. Przez najbliższe miesiące odpady zmieszane będą odbierane co dwa tygodnie w środę, a odpady segregowane suche w piątki. W harmonogramie pojawiła się róneiż nowa kolumna - wywóz odpadów wielkogabarytowych. 16 maja i 7 listopada będą zbierane stare meble i inne tego typu gabaryty. Bez zmian pozostaje możliwość wywozu we własnym zakresie odpadów np. budowlanych do tzw. PSZOKu (Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W naszych okolicach można je znaleźć w Orzyszu i Gizycku. Po szczegółowe informacje najlepiej zajrzeć na stronę MZMGO.

Harmonogram odbioru odpadów II-IV kwartał

 

Aktualne harmonogramy są zazwyczaj roznoszone przez firmę odbierającą od nas odpady, a aktualny harmonogram można znaleźć również na stronie Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka odpadami.